benkogabor Profilja

Email: benko.patrik2006@gmail.com

Gyűrűszám(ok): H31 023
Tel.:421 1908031426

Madárfaj(ok): Kecskepapagáj, Rizspinty, Ékes papagáj, Fénypapagáj, Nimfapapagáj, Rozellapapagáj, Sárgatorkú papagáj, Énekes papagáj, Kis sándorpapagáj